Husebyskogen

Husebyskogen Medisinske Senter

Influensavaksinen 2023/24 er tilgjengelig på drop-in timer for alle våre pasienter. 
Ang smittevern: Besøkende med luftveisinfeksjoner må bruke munnbind.Informasjon om e-konsultasjon:


De fleste e-konsultasjoner besvares av legene etter normal arbeidstid og har en behandlingstid innenfor 5 virkedager. Ordinære konsultasjoner registrert i timeboken prioriteres i legekontorets åpningstid.


Pris for en besvart e-konsultasjon er kr.280,- og belastes pasienten i sin helhet, med mindre du har frikort. Øvrige takster kan påløpe ihht normaltariffen. Du vil motta SMS med link til betaling når legen har besvarte din henvendelse. Dersom du har frikort, bør dette nevnes i meldingen.


Husebyskogen Medisinske Senter er et moderne fastlegesenter mellom Smestad og Røa på Oslo Vest.


Vi ønsker å tilby pasienten bedre diagnostikk og en smidigere, enklere kontakt med helsevesenet. Vi har enkel adkomst med enkel parkering og egen barnevogn-parkering for småbarnsfamilier. Ved behov, står en rullestol til disposisjon. For forflytningshemmede er det HK-parkering utenfor inngangen, og det er tilrettelagt ankomst til våre lokaler.


Bli pasient hos Husebyskogen Medisinske Senter:


Fastlegekontoret har til enhver tid oversikt over hvilke av våre leger som har plass til nye fastlegepasienter. Ring tlf. 810 59 500 eller gå til helsenorge.no.

Alle våre leger har fastlegeavtale. Pasienter vi har på liste blir prioritert. For pasienter med fastlege annet sted, anbefales fastlege eller legevakt.

Fastlegene

Lege Kristine Solbakken

Spesialist i allmennmedisin

Lege Naila Saddique

Fastlege

Lege Lena Belstad

Spesialist i allmennmedisin

Lege Jostein Berntsen

Fastlege og daglig leder

Lege Einar Bøhmer

Spesialist i allmennmedisin

Tjenester

Fastlegeordningen


Fastlegeordningen innebærer at vi prioriterer de pasienter som har fastlege hos oss. Bare når vi har kapasitet kan vi også ta imot andre pasienter.


Vi oppfordrer derfor pasienter som ønsker å bruke vårt legesenter til å tegne seg på liste hos en av oss. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil en av de andre legene ta imot deg.

Resepter


Pasienter som bruker reseptbelagte medisiner fast, bør be om fornyelse av resept når de er til konsultasjon hos legen. Faste medisiner kan også fornyes uten legekonsultasjon. Antibiotika og vanedannende legemidler skrives kun ut etter konsultasjon hos lege.


Resepter sendes elektronisk til apoteket. Du finner en oversikt på helsenorge.no.

Laboratoriet


Laboratoriet er åpent for enkle tjenester uten legebesøk. Dette bør fortrinnsvis gjøres i tiden 08.00 - 11.00 og 12.30 - 14.00 etter avtale med din lege eller vår resepsjon.


Alle former for prøvesvar, røntgen, etc. blir vurdert av legen. Vi kontakter deg alltid dersom det kreves videre oppfølging.

Sykemeldinger


Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Derfor er det viktig at pasienter som mener at de trenger sykemelding kontakter legen straks behovet oppstår.


Sykemelding per telefon eller via elektronisk melding skal følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Skifte fastlege?


Ønsker du å skifte fastlege?


Ring 810 59 500


eller benytt Helsenorge.no

Besøksadresse


Sørkedalsveien 150A, 3.etg


0754 Oslo


Her finner du kart.