Husebyskogen

Husebyskogen Medisinske Senter

Vi holder åpent som vanlig for alle pasienter uten luftveisinfeksjoner. Besøkende må bruke munnbind.


Naila Saddique har overtatt som fastlege for Philipp Moon.


Du kan booke videokonsultasjoner og etablere e-konsultasjoner via PasientSky.Influensavaksinasjon 2020: Alle kan nå vaksinere seg, også de som ikke er risikopasienter. Kom til drop-in time ved behov.


Lungebetennelse-vaksinen Pneumovax vurderes individuelt.
Informasjon vedrørende COVID-19 og pasienter med luftveisinfeksjon:


  • Har du mistanke om smitte, skal du ikke komme til legekontoret, men kan kontakte oss elektronisk.
  • Har du lette luftveis-symptomer uten å ha vært i smitte-situasjon for korona, skal du heller ikke oppsøke fastlegekontoret.
  • Ved mere uttalte symptomer, behov for konsultasjon eller sykemelding, kontakt oss via PasientSky først.
  • Oppgi alltid årsak til kontakt. Dette for at vi bedre skal kunne håndtere potensielle smitte-situasjoner.
  • Ved akutt sykdom, ring 113.


Husebyskogen Medisinske Senter er et moderne fastlegesenter mellom Smestad og Røa på Oslo Vest.


Vi ønsker å tilby pasienten bedre diagnostikk og en smidigere, enklere kontakt med helsevesenet. Vi har enkel adkomst med enkel parkering og egen barnevogn-parkering for småbarnsfamilier. Ved behov, står en rullestol til disposisjon. For forflytningshemmede er det HK-parkering utenfor inngangen, og det er tilrettelagt ankomst til våre lokaler.


Bli pasient hos Husebyskogen Medisinske Senter:


Fastlegekontoret har til enhver tid oversikt over hvilke av våre leger som har plass til nye fastlegepasienter. Ring tlf. 810 59 500 eller gå til helsenorge.no.

Alle våre leger har fastlegeavtale. Pasienter vi har på liste blir prioritert. For pasienter med fastlege annet sted, anbefales fastlege eller legevakt.

Fastlegene

Lege Kristine Solbakken

Spesialist i allmennmedisin

Lege Naila Saddique

Fastlege

Lege Lena Belstad

Spesialist i allmennmedisin

Lege Jostein Berntsen

Fastlege og daglig leder

Lege Einar Bøhmer

Spesialist i allmennmedisin

Tjenester

Fastlegeordningen


Fastlegeordningen innebærer at vi prioriterer de pasienter som har fastlege hos oss. Bare når vi har kapasitet kan vi også ta imot andre pasienter.


Vi oppfordrer derfor pasienter som ønsker å bruke vårt legesenter til å tegne seg på liste hos en av oss. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil en av de andre legene ta imot deg.

Resepter


Pasienter som bruker reseptbelagte medisiner fast, bør be om fornyelse av resept når de er til konsultasjon hos legen. Faste medisiner kan også fornyes uten legekonsultasjon. Antibiotika og vanedannende legemidler skrives kun ut etter konsultasjon hos lege.


Resepter sendes elektronisk til apoteket. Du finner en oversikt på helsenorge.no.

Laboratoriet


Laboratoriet er åpent for enkle tjenester uten legebesøk. Dette bør fortrinnsvis gjøres i tiden 08.00 - 11.00 og 12.30 - 14.00 etter avtale med din lege eller vår resepsjon.


Alle former for prøvesvar, røntgen, etc. blir vurdert av legen. Vi kontakter deg alltid dersom det kreves videre oppfølging.

Sykemeldinger


Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykemeldt. Derfor er det viktig at pasienter som mener at de trenger sykemelding kontakter legen straks behovet oppstår.


Sykemelding per telefon eller via elektronisk melding skal følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Skifte fastlege?


Ønsker du å skifte fastlege?


Ring 810 59 500


eller benytt Helsenorge.no

Besøksadresse


Sørkedalsveien 150A, 3.etg


0754 Oslo


Her finner du kart.